โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
รายงานประเมินตนเอง(sar)
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62
รายงานประเมินตนเอง(sar) 61
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561 ส่วนหน้า)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.54 KB
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.84 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 968.9 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/4
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.71 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.59 KB