โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
รายงานประเมินตนเอง(sar)
รายงานประเมินตนเอง(sar) 65
https://drive.google.com/file/d/1gK904JuTsHzDFVHQCVsA9ENVPS5Bv4_U/view?usp=drivesdk
รายงานประเมินตนเอง(sar)64
https://drive.google.com/file/d/1fDvFGxI2hgYvNtjoq-ihIF6XUL0yXHN9/view?usp=share_link
รายงานประเมินตนเอง(sar)63/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.94 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar)63/3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.56 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar)63/2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 315.6 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar)63/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.59 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/4
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.71 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 968.9 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.84 KB
แบบรายงานประเมินตนเอง(sar 2561 ส่วนหน้า)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.54 KB
รายงานประเมินตนเอง(sar) 61
รายงานประเมินตนเอง(sar) 62