โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับที่ 5 (ปีการศึกษา 2563-2566)
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 438.12 KB
คำนำ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.53 KB
คำเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.15 KB
สารบัญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.9 KB
ส่วนที่ 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 435.54 KB
ส่วนที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.2 KB
ส่วนที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 199.33 KB
ส่วนที่ 4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.74 KB
ส่วนที่ 5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.7 KB
ส่วนที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 177.91 KB
ส่วนที่ 7
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 243.5 KB
ส่วนที่ 8
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.26 KB
ภาคผนวก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.09 KB