โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายจักรพงศ์ บางรัก
ครู คศ.2
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวลภัสกร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2