โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศไทยรัฐ (อ่าน 21) 27 ส.ค. 62
๑๐๐ ปี กำพล วัชพล (อ่าน 19) 15 ส.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 109) 11 มิ.ย. 62
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย (อ่าน 52) 21 มี.ค. 62
เส้นทางสู่ความสำเร็จโรลเลอร์สกี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) (อ่าน 248) 18 ก.พ. 62
ประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น (อ่าน 26) 24 ธ.ค. 61
ผลการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 5) 26 พ.ย. 61
การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ สนามที่ ๒ ณ จังหวัดชุมพร (อ่าน 270) 13 ต.ค. 61
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 285) 11 ต.ค. 61
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 48) 23 ส.ค. 61
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.ชพ.๑ (อ่าน 44) 21 ส.ค. 61
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (อ่าน 24) 01 ส.ค. 61
รับสมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 490) 01 มิ.ย. 61