โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คูมือ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.36 MB
แนวทางนิเทศ1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.43 KB
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.5 KB
แบบนิเทศการเตรียมความพร้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.22 KB
แบบนิเทศการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.74 KB
แบบสังเกตชั้นเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.21 KB
แบบรายงานผลการดำเนินงาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB