โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เรียนรู้กฎหมายไทย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,20:42  อ่าน 2070 ครั้ง
รายละเอียด..