โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1- ป.6
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:39   อ่าน 110 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:42   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คิดเลขเร็ว ป.1- ป.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:43   อ่าน 115 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:46   อ่าน 220 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:47   อ่าน 229 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:48   อ่าน 194 ครั้ง
ชื่อผลงาน : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:48   อ่าน 121 ครั้ง