โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:48   อ่าน 399 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสี ม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:48   อ่าน 571 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วาดภาพระบายสี ป.1 - ป.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:47   อ่าน 630 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1- ม.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:46   อ่าน 531 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คิดเลขเร็ว ป.1- ป.3
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:43   อ่าน 375 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง ป.1 - ป.6
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:42   อ่าน 370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การขับร้องเพลงลูกทุ่ง ป.1- ป.6
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,16:39   อ่าน 395 ครั้ง