โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
งานสภานักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 62