โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ห้องสมุดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
เล่านิทานให้น้องฟัง
กิจกรรมเล่านิทานให้น้องฟัง 
เป็นกิจกรรมที่พี่ ๆ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รวมกลุ่มกันเพื่อนเล่านิทานให้กับน้องอนุบาลฟัง โดยใช้หนังสือนิทานประกอบกับการใช้หุ่นมือดำเนินเรื่อง เพื่อปลูกฝังให้น้อง ๆ อนุบาล มีความสนใจและรักในการอ่านหนังสือ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง พี่ ๆ และ น้อง ๆ ในโรงเรียน