โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 14) 25 มี.ค. 64
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 202) 12 ต.ค. 63
ประกาศสรรหากรรมการสถานศึกษาฯผู้แทนครูแทนตำแหน่งที่ว่าง (อ่าน 204) 07 ต.ค. 63
ประกาศ (อ่าน 182) 07 ต.ค. 63
ประกาศแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาแทนตำแหน่งว่าง (อ่าน 214) 07 ต.ค. 63
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 39 (อ่าน 194) 27 ก.ย. 63
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาปี2563 (อ่าน 48) 27 ก.ย. 63
ปาฐกถาพิเศษงานสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาปี2563 (อ่าน 35) 27 ก.ย. 63
วันแม่แห่งชาติปีการศึกษา 2563 (อ่าน 212) 13 ส.ค. 63
โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19 (อ่าน 242) 24 มิ.ย. 63
นิเทศไทยรัฐ (อ่าน 46) 27 ส.ค. 62
๑๐๐ ปี กำพล วัชพล (อ่าน 28) 15 ส.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 445) 11 มิ.ย. 62
กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย (อ่าน 57) 21 มี.ค. 62
เส้นทางสู่ความสำเร็จโรลเลอร์สกี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) (อ่าน 572) 18 ก.พ. 62
ประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น (อ่าน 36) 24 ธ.ค. 61
ผลการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 9) 26 พ.ย. 61
การแข่งขันโรลเลอร์สกีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ สนามที่ ๒ ณ จังหวัดชุมพร (อ่าน 463) 13 ต.ค. 61
คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 497) 11 ต.ค. 61
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (อ่าน 62) 23 ส.ค. 61
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.ชพ.๑ (อ่าน 57) 21 ส.ค. 61
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน (อ่าน 31) 01 ส.ค. 61
รับสมัครสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 735) 01 มิ.ย. 61