โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1/2566
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 66
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC Content Center
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
สัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศครั้งที่ 40
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
ระบบเช็คเกรดออนไลน์
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
แบบทดสอบออนไลน์
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ได้ที่นี่
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา เวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 /2565
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
มาตรการในการเรียนออนไซต์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 65
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
แสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
แสดงความยินดีนักเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65
รับมอบรถเพื่อใช้ในภารกิจของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 65
เชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์หรือเงินเพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 65