โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คำสั่ง ปี 2566
แต่งตั้งคณะกรรมการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective congruence) ของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง กับงานที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง และผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง
แต่งตั้งคณะกรรมการหาค่าความสอดคล้อง (IOC : Index of item objective congruence)
ของลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง กับงานที่จะดำเนินการพัฒนาตามข้อตกลง
และผลลัพธ์ของงานตามข้อตกลง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2566,11:09   อ่าน 174 ครั้ง