โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ภาพกิจกรรม
อบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติด และขยายผลสู่นักเรียน
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนแกนนำ จากสภานักเรียน และนักเรียนแกนนำได้จัดให้ความรู้นักเรียน 3 ช่วงชั้น ดังนี้
      เวลา 12.30 น. - 13.30น. ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.1 - ป.3
      เวลา  13.31 น. - 14.30 น. ให้ความรู้นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6
      เวลา 14.31 น. - 15.30 น. ให้ความรู้นักเรียน ชั้น ม.1 - ม.3
    โดยมีครูให้ความรู้นักเรียนประกอบด้วย นายสิงหล กลิ่นน้อย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2565,09:29   อ่าน 257 ครั้ง