โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษา ณ โรงแรมนิภากาเด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสื่อมวลชนศึกษาในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคใต้
ณ โรงแรมนิภากาเด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2561,20:03   อ่าน 156 ครั้ง