โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสะพลีปลอดขยะ
นักเรียน คระครู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี หน่วยงานต่าง ๆในตำบลสะพลี และประชาชน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สะพลีปลอดขยะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,13:50   อ่าน 1144 ครั้ง