โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาพกิจกรรม
วันวชิราวุธ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) จัดพิธีถวายราชสดุดีรัชกาลที่ ๖ เนือ่งในวันมหาวชิราวุธ พร้อมนำลูกเสือเนตรนารีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในถานที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,13:36   อ่าน 236 ครั้ง