โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมการนั่งสมาธิของนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) จัดฝึกอบรมการนั่งสมาธิของนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 - ม.3 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2560,13:21   อ่าน 426 ครั้ง