โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ขรก
กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ ขรก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB