โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
สื่อการเรียนรู้ทุกชั้น
สื่อการเรียนรู้ทุกชั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673.15 KB