โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.71 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.11 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.54 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.14 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.56 MB
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้น ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.16 MB