โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
การอ่าน เขียน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
การอ่าน เขียน ป.1 ระดับ โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.18 KB
การอ่าน เขียน ป.1 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276.28 KB
การอ่าน เขียน ป.2 ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.14 KB
การอ่าน เขียน ป.2 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.78 KB
การอ่าน เขียน ป.3 ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.23 KB
การอ่าน เขียน ป.3 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.96 KB
การอ่าน เขียน ป.4 ระดับโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.19 KB
การอ่าน เขียน ป.4 รายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 274.51 KB
การอ่าน เขียน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.83 KB
ข้อสอบการอ่าน เขียน ป.1-4 ปีการศึกษา 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.26 KB