โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ผลสัมฤทธิ์ 2559
nt ป.3 และ o net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.19 KB
โอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.98 KB
ข้อสอบกลางปี 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.46 KB