โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผลสัมฤทธิ์ 2559
nt ป.3 และ o net ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.19 KB
โอเน็ต ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.98 KB
ข้อสอบกลางปี 2559
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.46 KB