โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผู้บริหาร

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารทั่วไป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/12/2016
ปรับปรุง 09/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 388547
Page Views 464960
แผนปฏิบัติการประจำปี
งานแนะแนว
เอกสารหลักสูตร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
2 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
3 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
9 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
11 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
14 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
16 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
18 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
19 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
24 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
29 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
30 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
31 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077651074
33 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
34 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
35 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
36 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
37 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
38 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
41 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
42 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
45 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
46 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
47 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
48 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
50 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
51 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
52 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
53 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
54 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
55 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
57 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
58 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
61 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
63 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
64 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
65 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
68 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
69 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
71 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
72 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว 0810847519
74 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
76 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
82 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
83 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
84 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
88 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
91 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
92 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
94 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
96 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
97 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
101 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
102 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
103 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
104 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
106 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
109 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
110 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
111 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
112 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
118 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
119 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
123 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
124 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
125 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
126 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
128 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร 077-576765
135 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
138 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
139 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
140 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
142 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
143 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
144 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
145 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207
146 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
147 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร