โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผู้บริหาร

นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
ด้านบริหารวิชาการ
ด้านบริหารงบประมาณ
ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านบริหารทั่วไป
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/12/2016
ปรับปรุง 01/01/2021
สถิติผู้เข้าชม 157592
Page Views 185316
แผนปฏิบัติการประจำปี
งานแนะแนว
เอกสารหลักสูตร
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านท่าลานทอง คุริง ท่าแซะ 077520341
2 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา คุริง ท่าแซะ
3 โรงเรียนประชานิคม 2 คุริง ท่าแซะ
4 โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
5 โรงเรียนบ้านแก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ
6 โรงเรียนบ้านหาดหงส์ ท่าข้าม ท่าแซะ
7 โรงเรียนบ้านหนองเรือ ท่าข้าม ท่าแซะ
8 โรงเรียนบ้านหัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ
9 โรงเรียนบ้านเขาพาง ท่าข้าม ท่าแซะ
10 โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น ท่าข้าม ท่าแซะ 077-630003
11 โรงเรียนประชานิคม 3 ท่าข้าม ท่าแซะ
12 โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ท่าแซะ
13 โรงเรียนชุมชนประชานิคม ท่าแซะ ท่าแซะ
14 โรงเรียนบ้านทุ่งบิ่น ท่าแซะ ท่าแซะ
15 โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-7759-9005
16 โรงเรียนอนุบาลดรุณรัตน์ ท่าแซะ ท่าแซะ
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) ท่าแซะ ท่าแซะ 0-77 59-9203
18 โรงเรียนอนุบาลปานฤทัย ท่าแซะ ท่าแซะ 077-599374
19 โรงเรียนบ้านละมุ นากระตาม ท่าแซะ
20 โรงเรียนวัดวังครก นากระตาม ท่าแซะ
21 โรงเรียนประชาสันติ นากระตาม ท่าแซะ
22 โรงเรียนวัดควนมณี นากระตาม ท่าแซะ
23 โรงเรียนบ้านหาดใน รับร่อ ท่าแซะ
24 โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี รับร่อ ท่าแซะ 077-630-767
25 โรงเรียนบ้านดอนเคี่ยม รับร่อ ท่าแซะ
26 โรงเรียนบ้านรับร่อ รับร่อ ท่าแซะ
27 โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน สลุย ท่าแซะ
28 โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ สลุย ท่าแซะ 077-630107
29 โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ สลุย ท่าแซะ
30 โรงเรียนบ้านเนินทอง สลุย ท่าแซะ 077651074
31 โรงเรียนบ้านเหมืองทอง สลุย ท่าแซะ
32 โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ สลุย ท่าแซะ
33 โรงเรียนบ้านงาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ 077510330
34 โรงเรียนประชาพัฒนา สองพี่น้อง ท่าแซะ
35 โรงเรียนบ้านทรายขาว สองพี่น้อง ท่าแซะ 077-520052
36 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ 082-486-5627
37 โรงเรียนประชานิคม 4 หงษ์เจริญ ท่าแซะ 089-5898134
38 โรงเรียนบ้านกลาง หงษ์เจริญ ท่าแซะ
39 โรงเรียนบ้านยายไท หงษ์เจริญ ท่าแซะ
40 โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หงษ์เจริญ ท่าแซะ 077-630010
41 โรงเรียนบ้านบึงลัด หงษ์เจริญ ท่าแซะ
42 โรงเรียนบ้านตาหงษ์ หงษ์เจริญ ท่าแซะ
43 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น หินแก้ว ท่าแซะ
44 โรงเรียนบ้านจันทึง หินแก้ว ท่าแซะ 077630013
45 โรงเรียนบ้านหินแก้ว หินแก้ว ท่าแซะ
46 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว -
47 โรงเรียนบ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว 0-7797-9316
48 โรงเรียนบ้านหินกบ ชุมโค ปะทิว
49 โรงเรียนบ้านวังช้าง ชุมโค ปะทิว
50 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ ชุมโค ปะทิว
51 โรงเรียนบ้านดอนทราย ชุมโค ปะทิว 0935796264
52 โรงเรียนบ้านชุมโค ชุมโค ปะทิว
53 โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว
54 โรงเรียนอนุบาลสุภาภรณ์ ดอนยาง ปะทิว 077-578107
55 โรงเรียนวัดดอนยาง ดอนยาง ปะทิว
56 โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว 0-7757-8401
57 โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา ดอนยาง ปะทิว
58 โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว
59 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว 077655074
60 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) บางสน ปะทิว 077591180
61 โรงเรียนบ้านคอกม้า บางสน ปะทิว
62 โรงเรียนวัดดอนกุฎี บางสน ปะทิว
63 โรงเรียนปะทิววิทยา บางสน ปะทิว
64 โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน บางสน ปะทิว 077586117
65 โรงเรียนบ้านน้ำพุ ปากคลอง ปะทิว
66 โรงเรียนบ้านบนไร่ ปากคลอง ปะทิว
67 โรงเรียนบ้านบ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว
68 โรงเรียนวัดบางแหวน ปากคลอง ปะทิว 077 630242
69 โรงเรียนบ้านถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว
70 โรงเรียนบ้านปากคลอง ปากคลอง ปะทิว
71 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) สะพลี ปะทิว 0810847519
72 โรงเรียนบ้านทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว
73 โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสก์ศึกษา) สะพลี ปะทิว
74 โรงเรียนวัดปากด่าน สะพลี ปะทิว
75 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล สะพลี ปะทิว 077-622784
76 โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี สะพลี ปะทิว
77 โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว
78 โรงเรียนบ้านไชยราช เขาไชยราช ปะทิว
79 โรงเรียนบ้านหนองผาก เขาไชยราช ปะทิว
80 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว
81 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) เขาไชยราช ปะทิว
82 โรงเรียนอุดมวิทยากร หลังสวน หลังสวน
83 โรงเรียนวัดขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร
84 โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร
85 โรงเรียนนิรมลชุมพร ตากแดด เมืองชุมพร
86 โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ตากแดด เมืองชุมพร
87 โรงเรียนบ้านในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร
88 โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร
89 โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร
90 โรงเรียนบ้านเขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร 077-641510
91 โรงเรียนวัดเขาดิน ทุ่งคา เมืองชุมพร
92 โรงเรียนวัดทุ่งคา ทุ่งคา เมืองชุมพร
93 โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา ทุ่งคา เมืองชุมพร
94 โรงเรียนบ้านควนจำปา ทุ่งคา เมืองชุมพร
95 โรงเรียนวัดดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร 077554124
96 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
97 โรงเรียนสหศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
98 โรงเรียนอนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร
99 โรงเรียนฝวาหมิงกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
100 โรงเรียนฝวาหมินกงลิ ท่าตะเภา เมืองชุมพร
101 โรงเรียนพิริยะศึกษา ท่าตะเภา เมืองชุมพร
102 โรงเรียนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร 0-7750-3376
103 โรงเรียนวัดพิชัยยาราม ท่ายาง เมืองชุมพร 077553273
104 โรงเรียนบ้านบางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร
105 โรงเรียนบ้านคอสน ท่ายาง เมืองชุมพร
106 โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว ท่ายาง เมืองชุมพร
107 โรงเรียนบ้านบางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร
108 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร 077570704
109 โรงเรียนวัดหูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร
110 โรงเรียนบ้านสามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร
111 โรงเรียนวัดนาทุ่ง นาทุ่ง เมืองชุมพร 0-7750-2433
112 โรงเรียนพุทธยาคมศรียาภัย นาทุ่ง เมืองชุมพร
113 โรงเรียนบ้านหนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร
114 โรงเรียนวัดบางลึก บางลึก เมืองชุมพร
115 โรงเรียนบ้านดอนรัก บางลึก เมืองชุมพร
116 โรงเรียนบ้านศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร
117 โรงเรียนบ้านหนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร
118 โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร 0-7765-9570
119 โรงเรียนบุญสมบูรณ์สศึกษา บางหมาก เมืองชุมพร
120 โรงเรียนวัดดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร
121 โรงเรียนบ้านคอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร
122 โรงเรียนวัดคูขุด บางหมาก เมืองชุมพร
123 โรงเรียนบ้านเขาวง บ้านนา เมืองชุมพร
124 โรงเรียนบ้านท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร 0-7750-5338
125 โรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปากน้ำ เมืองชุมพร
126 โรงเรียนบ้านหัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร
127 โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ ปากน้ำ เมืองชุมพร 077521569
128 โรงเรียนวัดหัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร
129 โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร
130 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) วังใหม่ เมืองชุมพร
131 โรงเรียนวัดน้อมถวาย วังใหม่ เมืองชุมพร
132 โรงเรียนบ้านนาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร
133 โรงเรียนศรีอุทัยธรรมพัฒนา วังไผ่ เมืองชุมพร
134 โรงเรียนวัดดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร 077596601
135 โรงเรียนอนุบาลนลินทิพ วังไผ่ เมืองชุมพร
136 โรงเรียนวัดวังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร
137 โรงเรียนชุมพรศึกษา วังไผ่ เมืองชุมพร
138 โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร
139 โรงเรียนวัดเชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
140 โรงเรียนวัดแหลมลำภู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
141 โรงเรียนบ้านคลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร
142 โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 077505674 ,0857961837
143 โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร 0-7763-0054,0-7765-0634,08-9473-3204
144 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร
145 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร 077558156
146 โรงเรียนบ้านเขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร
147 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร
148 โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร 087-276-9207