โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
สถิติการมาเรียน
การบันทึกสถิติประจำวันของครูประจำชั้น
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 66
สถิติการมาเรียนรายวันทุกชั้นเรียน
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 66
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ชั้นอนุบาล 2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
ชั้นอนุบาล 3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65