โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
งานอาคารสถานที่
โรงเรียนติดทะเล
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 66

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62

โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
จุดเช็คอิน @thaiathwittaya 78
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
จุดเช็คอิน @thaiathwittaya 78
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
จุดเช็คอิน @thaiathwittaya 78
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62
จุดเช็คอิน @thaiathwittaya 78
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 62