โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
งานสภานักเรียน
คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 65
คณะกรรมการนักเรียนและประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
กิจกรรมสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 63
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 63