โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,13:36   อ่าน 43 ครั้ง