โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ครูประจำชั้น นางสาวนารีกร พุทธิเภษัช และนางสาววิจิตรา วงค์แก้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ครูประจำชั้น นางสาววัชโรบล มณีรัตน์ และนายสิงหล กลิ่นน้อย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ครูประจำชั้น นางสาวธิดารัตน์ คล้ายอักษร และนายจักรพงศ์ บางรัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ครูประจำชั้น นางชารินี บางรัก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ครูประจำชั้น นางฉัตราพร ธนบัตร
ชั้นอนุบาล ๓ ครูประจำชั้น นางสาวจุติมา บุษยะจารุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ครูประจำชั้น นางสาวภัทร์ลภา แถมพิทักษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ครูประจำชั้น นางสาวลภัสกร เพชรน้อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ครูประจำชั้น นางสาวอรัญา เนียมสุวรรณ และนางสาวสร้อยสุวรรณ เนียมสุววณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ครูประจำชั้น นางสาวเสาวคนธ์ จิตรคดี
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 45 ครั้ง