โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2562,13:26   อ่าน 34 ครั้ง