โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2563
ปก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.67 KB
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 362.82 KB