โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
ผลการปฏิบัติงาน
ผลการปฏิบัติงานดี่เด่น ดีมาก ปี 2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.12 KB