โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับปฐมวัย
คู่มือ (คำนำสารบัญ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.21 KB
คู่มือประเมินภายใน(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.41 KB
คู่มือประเมินภายใน(ภาคผนวก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 247.31 KB
คู่มือประเมินภายใน(บทนำ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.37 KB
คู่มือประเมินภายใน(มาตรฐานและค่าเป้าหมาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.5 KB
คู่มือประเมินภายใน(มาตรฐานและคำอธิบาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.5 KB
คู่มือประเมินภายใน(รายละเอียดการประเมินและเครื่องมือ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 625 KB
คู่มือประเมินภายใน(แนวทางการประเมิน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.04 KB
คู่มือประเมินภายใน(สันปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.33 KB
คู่มือประเมินภายใน(อ้างอิง)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.34 KB
แบบ 1 อ.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.13 KB
แบบ 1 อ.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.21 KB
สรุป แบบ2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.04 KB
แบบ 3 อ.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.59 KB
แบบ 3 อ.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.73 KB
สรุป 4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.04 KB