โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
แนะแนว
แนะแนว ป.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.91 KB
แนะแนว ป.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 492 KB
แนะแนว ป.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 665.53 KB
แนะแนว ป.4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 834.1 KB
แนะแนว ป.5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.84 KB
แนะแนว ป.6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 551.31 KB
แนะแนว ม.1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 857.67 KB
แนะแนว ม.2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 541.93 KB
แนะแนว ม.3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB