โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
ภาษาไทย ป.3
0
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 401.5 KB
1
1 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.42 KB
2
2 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.83 KB
3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB
3 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.1 KB
4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
4 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.06 KB
5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.84 MB
5 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.29 KB
6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
6 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.21 KB
7
7 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.63 KB
8
8 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22 KB
9
9 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.22 KB
10
10 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.21 KB
11
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
12
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
13
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.18 MB
13 ตารางนอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.28 KB
14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.28 MB
15
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.55 MB
16
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
17-1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
17-2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.19 MB
17-3
17-4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
17-5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
17-6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
18-1
18-2
18-3
18-4