โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
คู่มือประเมินภายใน
แบบประเมินหมายเลข 1 ขั้นพื้นฐาน ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.04 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.3 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.71 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.74 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.65 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.22 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.42 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33.63 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.95 KB
สรุป
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.58 KB
หมายเลข3 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.91 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.4 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.94 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.29 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.51 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.85 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.81 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.46 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.52 KB
สรุปหมายเลข4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.2 KB
หมายเลข 5 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.05 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.83 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.43 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.04 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.13 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.72 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.63 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.67 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.47 KB
สรปหมายเลข6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.01 KB
หมายเลข 7 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.58 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.11 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.31 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.56 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.62 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.29 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.36 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.42 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.67 KB
สรุปหมายเลข 8
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.07 KB
หมายเลข9 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.98 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.01 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.04 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.01 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.03 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.06 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.05 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.07 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.05 KB
สรุป 10
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.02 KB
หมายเลข 11 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.6 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.64 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.79 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.48 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.44 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.11 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.63 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.89 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.8 KB
สรุป 12
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.26 KB
หมายเลข 13 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.84 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.22 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.75 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.11 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.92 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.89 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.09 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.21 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.16 KB
สรุป 14
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.27 KB
หมายเลข 15 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.33 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.93 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.18 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.78 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.33 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.37 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.72 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.08 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.58 KB
สรุป 16
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.31 KB
หมายเลข 17 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.59 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.8 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.38 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.85 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.25 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.43 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.77 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.99 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.63 KB
สรุป18
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.15 KB
สรุป20
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.17 KB
หมายเลข 19 ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.62 KB
ป.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.58 KB
ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.97 KB
ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.55 KB
ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.97 KB
ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.09 KB
ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.43 KB
ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.65 KB
ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.02 KB
สรุป20
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.3 KB
สรุป 21
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.91 KB
สรุป22
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.31 KB
หมายเลข 23
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.27 KB
หมายเลข 24
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.08 KB
หมายเลข 25
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.7 KB
หมายเลข 26
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.29 KB
หมายเลข 27
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.57 KB
หมายเลข 28
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20.24 KB
หมายเลข 29
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.31 KB
หมายเลข 30
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.27 KB
หมายเลข 31
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.54 KB
หมายเลข 32
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.57 KB
หมายเลข 33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.1 KB
หมายเลข 34
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.53 KB
คู่มือประเมินภายใน(คำนำสารบัญ)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.09 KB
คู่มือประเมินภายใน(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.49 KB
คู่มือประเมินภายใน(ภาคผนวก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.96 KB
คู่มือประเมินภายใน(บทนำ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.86 KB
คู่มือประเมินภายใน(มาตรฐานและค่าเป้าหมาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.5 KB
คู่มือประเมินภายใน(มาตรฐานและคำอธิบาย)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.5 KB
คู่มือประเมินภายใน(รายละเอียดการประเมินและเครื่องมือ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.05 MB
คู่มือประเมินภายใน(แนวทางการประเมิน)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.44 KB
คู่มือประเมินภายใน(สันปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.48 KB
คู่มือประเมินภายใน(อ้างอิง)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.34 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย(ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.91 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย (คำนำ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.2 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย (สารบัญ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.38 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาปฐมวัย (เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 523.5 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปก)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.91 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คำนำ))
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.2 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สารบัญ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.38 KB
คู่มือ เครื่องมือการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เนื้อหา)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.66 KB