โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ปกแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.88 KB
คำนำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.87 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๒
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB