โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ปกแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.88 KB
คำนำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.87 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๒
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB