โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ 5 บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86230
เบอร์โทรศัพท์ 0810847519
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 2560-2564
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
ปกแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.88 KB
คำนำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.87 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๑

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๒๕๖๒
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีศึกษา ๒๕๖๓ (บทนำ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตอนที่ ๑)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตอนที่ ๒)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.2 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตอนที่ ๓ กลยุทธ์ที่ )
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.09 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษากลยุทธ์ที่ ๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.31 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษากลยุทธ์ที่ ๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษากลยุทธ์ที่ ๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.8 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษาภาคผนวก
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.59 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔ PDF (คำนำ)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 571.26 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔ -๑
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.38 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔-๒
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 386.84 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔-๓
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.41 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔-๔
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.54 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔-๕
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.38 MB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา ๖๔-๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.65 MB