โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย)
หมู่ที่ ๕ บ้านชายทะเล  ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ๘๖๒๓๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๗๙๗๙๓๒๓
รายงานการประเมินตนเอง
ปกรายงานการประเมินตนเอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 306.12 KB
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.52 MB